Giới thiệu về chúng tôi

Thư Mời

( làm cộng tác viên phiên dịch của tổ chức hành nghề công chứng)

 

Vaên phoøng Coâng chöùng Chôï Lôùn là một tổ chức hành nghề công chứng có bề dày kinh nghiệm, được thành lập đầu tiên tại Tp. Hồ Chí Minh, theo Quyeát ñònh soá: 3591/QÑ-UBND do UÛy Ban Nhaân daân Tp. Hoà Chí Minh caáp ngaøy 20/08/2008, ñaêng kyù hoạt ñoäng theo Giaáy ñaêng kyù hoaït ñoäng soá: 41. 02. 0005/TP-ÑKHÑ do Sôû Tö phaùp caáp ngaøy: 14/11/2008.

Căn cứ  theo Điều 61 của Luật công chứng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, với mong muốn đem lại cho khách hàng những dịch vụ công chứng Bản dịch Nhanh nhất - Chính xác nhất và với chi phí thấp nhất.

            Văn phòng công chứng Chợ Lớn  trân trọng kính mời các anh /chị có  kinh nghiệm phiên dịch, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngoài đó làm Cộng tác viên phiên dịch của Văn phòng ( xin vui lòng tham khảo tại: Đề nghị làm CTV phiên dịch)

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

VAÊN PHOØNG COÂNG CHÖÙNG CHÔÏ LÔÙN    

               Truï sôû : 467  Hoàng Baøng, phường 14, quaän 5, Tp. Hồ Chí Minh

   Ñieän thoïai : 08 626 10158 – Hotline : 0985 99 88 00  - Fax : 08 626 10112

   Website: congchungcholon.vn -  Email : info@congchungcholon.vn

Trân trọng.

 

TRƯỞNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG


Tin tức nổi bật

Sự ma mãnh của Abbott khi ghi nhãn sữa kỳ thị

Cuộc họp của Bộ Y tế hôm 19/1 về vụ việc này vẫn chưa tìm ra được biện pháp xử lý cụ thể nào Tiền lệ xấu, cạnh tranh không lành mạnh

Xem chi tiết »

Thu giữ gần 4 tạ mứt tết Trung Quốc giả đặc sản Đà Lạt

(ĐSPL) - Gần 4 tạ các loại mứt đặc sản hồng dẻo, đào sữa, hoa hồng.... Trung Quốc giả đặc sản Đà Lạt vừa bị cơ quan chức năng thu giữ.

Xem chi tiết »