Liên hệ    Văn phòng công chứng Trần Hoàng Mai (Văn phòng công chứng Chợ Lớn cũ) là một trong những Văn phòng công chứng đầu tiên được sở tư pháp cấp Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực công chứng. Văn phòng có đội ngũ công chứng viên đều có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công chứng và đội ngũ thư ký nghiệp vụ chuyên nghiệp hầu hết đều đã học khoá đào tạo công chứng viên. Vì thế Văn phòng công chứng Trần Hoàng Mai (Văn phòng công chứng Chợ Lớn cũ) khẳng định là một nơi đáng tin cậy để khách hàng có thể tin tưởng yêu cầu thực hiện công chứng tất cả các giao dịch theo quy định của pháp luật.

    • 467 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
    • +84 62 610 158    +84 62 610 112
    • info@congchungcholon.vn
    • 0985 99 88 00