Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Văn bản pháp luật

Nghị quyết 58/NQ-CP Đơn giản hóa thủ tục hành chính (07/07/2017 08:50 am)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Luật báo hiểm (10/09/2016 01:57 pm)


Nghị định 67 (15/08/2016 03:01 pm)

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

Thông Tư 21-2016 về cải tạo xây dựng nhà cũ (25/07/2016 10:53 am)

thong-tu-21-2016-tt-bxd-ve-cai-tao-xay-dung-lai-nha-chung-cu