Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Tư Vấn

Lưu giữ di chúc khi công chứng (11/07/2011 08:34 am)

Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì người yêu cầu công chứng di chúc có thể yêu cầu Phòng công chứng lưu giữ di chúc của mình không?

Mua tài sản từ người nhận thế chấp (11/07/2011 08:22 am)

Công ty TNHH A có vay của ngân hàng số tiền là 20 tỷ, có thế chấp tài sản là căn nhà của bà B (đồng thời là giám đốc công ty A luôn). Sau đó công ty làm ăn thua lỗ nên bà B (đồng sở hữu căn nhà trên và là đại diện hợp pháp của các đồng sở hữu khác) có phối hợp cùng ngân hàng bán căn nhà trên cho một người khác và có công chứng hợp lệ, ngày công chứng là ngày 6/11. Người mua đã chuyển khoản thẳng số tiền vào tài khoản của ngân hàng, tổng cộng bán được 21 tỷ (trong khi cả gốc và lãi là 22 tỷ),

Khi một văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành thì những văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn thi hành văn bản đó còn hiệu lực không? (04/05/2011 08:44 am)

Theo Điều 81 Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật thì một văn bản qui phạm pháp luật chỉ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây: