Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Tin tức

Lưu giữ di chúc khi công chứng (11/07/2011 08:34 am)

Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì người yêu cầu công chứng di chúc có thể yêu cầu Phòng công chứng lưu giữ di chúc của mình không?

Giá đất tính thuế sẽ ổn định trong 5 năm (08/07/2011 04:13 pm)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2011/NĐ-CP (ngày 1/7/2011) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nột số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo đó, những vướng mắc trong tính và nộp thuế như diện tích, giá của đất tính thuế... đã được hướng dẫn cụ thể.