Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh
A. GIẤY TỜ CÁC BÊN CẦN CUNG CẤP:

*Trong trường hợp bên thế chấp/cầm cố/bảo lãnh là hai vợ chồng, cần cung cấp :
1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.
2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu ( cả vợ và chồng ).
3. Sổ Hộ khẩu ( cả vợ và chồng).
4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân  ( Đăng ký kết hôn ).


*Trong trường hợp bên thế chấp/cầm cố/bảo lãnh là một người, cần cung cấp:
1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu từ trước tới nay sống độc thân ).
2. Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu đã ly hôn ).
3. Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản).
4. Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản ( Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản ).
5. Hợp đồng uỷ quyền ( Nếu có ). 


*Trong trường hợp một hoặc các bên là pháp nhân, cần có các giấy tờ sau :
1. Giấy tờ sở hữu tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
2. Quyết định thành lập pháp nhân/ Đăng ký kinh doanh.
3. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc giấy tờ uỷ quyền đại diện của pháp nhân nếu uỷ quyền.
4. Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện pháp nhân.
5.  Đối với ngân hàng thì người đại diện theo pháp luật của ngân hàng phải có đăng ký chữ ký tại công chứng.

 

Nhấn vào các Mẫu sau để tải về máy.

 Hợp đồng vay tiền.