Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Di chúc
 

A. CÁC GIẤY TỜ CẦN

  * Trong trường hợp người lập di chúc là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của vợ và chồng.

2. Sổ hộ khẩu của vợ và chồng.

3. Giấy tờ chứng nhận đăng ký kết hôn.

4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( nhà, đất, ôtô, …)

5. Bản di chúc

( Do người yêu cầu công chứng lập hoặc Văn phòng Công chứng  soạn thảo theo yêu cầu ).

* Trong trường hợp người lập di chúc là một người, cần có các giấy tờ sau :  

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 

2. Sổ hộ khẩu 

3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( nhà, đất, ôtô …) 

4. Bản di chúc

( Do người yêu cầu công chứng lập hoặc Văn phòng Công chứng  soạn thảo theo yêu cầu ).

 

Nhấn vào Mẫu bên dưới để tải về máy.

Mẫu di chúc.