Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Tặng cho nhà, đất
 

A- GIẤY TỜ CỦA BÊN TẶNG CHO CẦN CUNG CẤP:

 

1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

Trường hợp tặng cho một phần nhà đất thì cần có thêm các giấy tờ sau:

    -    Hồ sơ kĩ thuật thửa đất, hồ sơ hiện trạng nhà được phòng tài nguyên kiểm tra, xác nhận.

2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên tặng cho ( cả vợ và chồng )

3. Sổ Hộ khẩu của bên tặng cho ( cả vợ và chồng)

4. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên tặng cho ( Đăng ký kết hôn )

 

*Trong trường hợp bên tặng cho gồm một người cần có các giấy tờ sau :

1.  Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu từ trước tới nay sống độc thân )

2.   Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ( nếu đã ly hôn )

3.   Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản)

4.  Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản ( Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản )

5Hợp đồng uỷ quyền tặng cho ( Nếu có )

6. Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa bên tặng cho và bên nhận tặng cho ( nếu có) như: Giấy khai sinh,....

 

B. GIẤY TỜ BÊN NHẬN TẶNG CHO CẦN CUNG CẤP:

 

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

2. Sổ hộ khẩu ..

3. Phiếu yêu cầu công chứng( Theo mẫu cung cấp miễn phí tại VPCC Chợ Lớn ).

 

VP Công Chứng Chợ Lớn sẽ trực tiếp hướng dẫn giấy tờ, trình tự thủ tục trong các trường hợp sau:

-    Đất thuộc hộ gia đình.

-    Đất không thuộc dạng đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài

-    Có người dưới 18 tuổi

-    Có yếu tố nước ngoài

-    Có liên quan đến thừa kế

-    Bên tặng cho/nhận tặng cho là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

 

Nhấn vào Mẫu để tải về máy.

Hợp đồng tặng cho nhà.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dung nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (có tài sản gắng liền với đất).

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ( không có tài sản gắng liền với đất).