Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân qui định tại Hiến pháp 1992
  • Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (Điều 72) 
  • Công dân có nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích theo quy định của pháp luật (Điều 80)
  • Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí (Điều 59)