Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Pháp luật quy định như thế nào về chữ viết trong văn bản công chứng?
Trả lời (Có tính chất tham khảo)

 

Theo quy định của Luật Công chứng năm 2006, thì chữ viết được quy định như sau:

- Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không đ­ược viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không đ­ược viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy xoá, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Thời điểm công chứng phải đ­ược ghi cả ngày, tháng, năm; có thể ghi giờ, phút nếu ngư­ời yêu cầu công chứng đề nghị hoặc công chứng viên thấy cần thiết. Các con số phải được ghi cả bằng số và chữ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

Các văn bản liên quan:

Luật 82/2006/QH11 Công chứng

Trả lời bởi: hoidapphapluat
Ngày: 05/05/2011 2:51:00 CH