Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Thời gian nhận kết quả công chứng tặng cho bất động sản
Trả lời (Có tính chất tham khảo)

Theo quy định tại Điều 38 Luật Công chứng:

Thời hạn công chứng được xác định kể từ ngày tổ chức hành nghề công chứng nhận đủ hồ sơ yêu cầu công chứng đến ngày trả kết quả công chứng. Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng.

Theo quy định của pháp luật thì thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười ngày làm việc.

 

Các văn bản liên quan:

Luật 82/2006/QH11 Công chứng

Trả lời bởi: hoidapphapluat
Ngày: 05/05/2011 2:06:00 CH