Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Có KT3, được làm căn cước tại nơi tạm trú?


Thứ Năm, ngày 02/7/2020 - 08:26
Công dân đề nghị cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) lần đầu phải đến cơ quan quản lý CCCD nơi đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục.


Tôi tạm trú tại quận 7, TP.HCM và được cấp sổ tạm trú dài hạn (KT3). Hiện chứng minh nhân dân (CMND) của tôi đã hết hạn và tôi muốn đề nghị cấp CCCD. Xin hỏi, tôi có sổ KT3 thì có được làm thủ tục cấp CCCD tại TP.HCM không?

Luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 26 Luật CCCD 2014 quy định công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD tại cơ quan quản lý CCCD: Bộ Công an; công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương; công an huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương; cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Mặt khác, theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 07/2016 (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019) của Bộ Công an thì cơ quan quản lý CCCD cấp tỉnh giải quyết cấp đổi, cấp lại CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, TP trung ương khác.

Cơ quan quản lý CCCD Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ CCCD khi công dân có yêu cầu. Theo thông tin chị Mỹ cung cấp thì chị đăng ký tạm trú dài hạn (KT3) tại TP.HCM và mong muốn cấp chuyển từ CMND sang CCCD, tức là xin cấp CCCD lần đầu.

Về thẩm quyền thì cơ quan quản lý CCCD cấp tỉnh chỉ giải quyết cấp CCCD cho người dân thường trú tại tỉnh, TP trung ương khác trong trường hợp cấp lại, cấp đổi CCCD. Do đó, chị Mỹ phải về lại cơ quan quản lý CCCD tại nơi đăng ký thường trú để thực hiện thủ tục.

TRÚC PHƯƠNG