Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Các khoản tiền phải nộp làm cấp sổ hồng


Thứ Hai, ngày 13/7/2020 - 10:47
Các nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải nộp bao gồm: Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ và các loại thuế có liên quan đến đất đai.


Tôi sắp đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là sổ hồng).

Cho tôi hỏi ngoài các điều kiện về tính pháp lý của mảnh đất được cấp thì người sử dụng đất phải đóng thêm các khoản tiền nào để được cấp sổ hồng?


Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo quy định hiện hành, trừ một số trường hợp được miễn tiền sử dụng đất thì các trường hợp còn lại phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi làm sổ hồng (theo khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai 2013).

Theo khoản 1 Điều 63 Nghị định 43/2014 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017) thì các nghĩa vụ tài chính bao gồm: Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ và các loại thuế có liên quan đến đất đai.

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Tùy vào tình trạng hồ sơ pháp lý của từng khu đất mà sẽ có những mức đóng khác nhau.

Về lệ phí trước bạ, căn cứ vào Điều 6, Điều 7 Nghị định 140/2016 (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019) thì mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%.

Đối với lệ phí cấp giấy chứng nhận, căn cứ vào khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC thì lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh. Do đó mức thu khoản phí này ở mỗi tỉnh, thành là khác nhau.

ĐẶNG LÊ