Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

Từ 1-1-2021 có thể ký hợp đồng bằng hình thức điện tử


Thứ Hai, ngày 12/10/2020 - 11:07
Tôi có một hợp đồng lao động (HĐLĐ) sắp ký. Tôi nghe nói ngoài hợp đồng bằng văn bản, hợp đồng bằng lời nói thì còn có hợp đồng bằng hình thức điện tử. Vậy hợp đồng điện tử được ký kết như thế nào?


Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Tại Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021) quy định về hình thức HĐLĐ bao gồm:

HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành hai bản, người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

Khoản 2 điều này quy định: Hai bên có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới một tháng, trừ một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, HĐLĐ còn có thể được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản.

Theo Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005 thì hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Thông điệp dữ liệu được hiểu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Như vậy, từ ngày 1-1-2021, người lao động và người sử dụng lao động bên cạnh ký kết bằng văn bản thì có thể giao kết HĐLĐ bằng hình thức điện tử.

Hình thức này vẫn có giá trị pháp lý như khi giao kết bằng văn bản. Việc giải quyết tranh chấp phát sinh và các quy định có liên quan cũng sẽ được giải quyết trên cơ sở Bộ luật Dân sự và Bộ luật Lao động.

HỮU ĐĂNG