Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

- Chứng nhận việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch ;
Chứng nhận việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Hồ sơ cần chuẩn bị :

- Bản chính hợp đồng giao dịch cần sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ ;

- Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (cá nhân),  Đăng ký kinh doanh, biên bản họp Hội đồng thành viên, hoặc Hội đồng quản trị (tổ chức);

Thủ tục :

- Khách hàng trực tiếp liên hệ tại Văn phòng để nhận và điền vào biểu mẫu, hoặc khách hàng download và điền vào biểu mẫu (theo yêu cầu của từng loại hồ sơ);

- Khách hàng nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại phần "Hướng dẫn thủ tục"