Công chứng kế thừa

Mô tả đang cập nhật

Nhấp vào đây để download file mẫu

THỦ TỤC, GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH
1

Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu; Giấy khai sinh; Giấy đăng ký kết hôn của người lập văn bản thỏa thuận phân chia/từ chối/nhường quyền hưởng di sản thừa kế.

2 Giấy chứng tử của người để lại di sản.
3

Giấy tờ về di sản thừa kế như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, đăng ký xe, cổ phiếu, cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản và quyền tài sản (nếu có).

4 Di chúc hợp pháp (nếu có).

        Ghi chú:

            – Người yêu cầu công chứng nộp bản phôtô (không cần chứng thực bản sao) các giấy tờ nói trên và mang bản chính để đối chiếu khi đến ký công chứng.

            – Văn phòng công chứng PHAN XUÂN sẽ tiến hành soạn thảo Hợp đồng/giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.