Công chứng thuê, mượn tài sản

– Người yêu cầu công chứng nộp đủ các giấy tờ nêu trên cho công chứng viên, nộp phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu quy định.

– Công chứng viên nhận hồ sơ, xem xét hoặc soạn thảo hợp đồng và hẹn thời gian ký.

Nhấp vào đây để download file mẫu

1. ĐỐI VỚI CHỦ TÀI SẢN LÀ CÁ NHÂN

+ Căn cước công dân/ CMND/ Hộ chiếu của chủ tài sản.

+ Giấy chứng nhận kết hôn.

+ Sổ hộ khẩu.

+ Giấy chứng nhận: Quyền sử dụng đất, Sổ hồng, Sổ tiết kiệm, Đăng ký xe…(Giấy tờ về tài sản).

2. ĐỐI VỚI CHỦ TÀI SẢN LÀ TỔ CHỨC

+ Đăng ký kinh doanh.

+ Đăng ký mẫu dấu.

+ Biên bản họp công ty.

+ Giấy chứng nhận: Quyền sử dụng đất, Sổ hồng, Sổ tiết kiệm, Đăng ký xe…(Giấy tờ về tài sản).

+ Căn cước công dân/ CMND/ Hộ chiếu của người đại diện công ty.

+ Giấy ủy quyền nếu không phải người đại diện theo pháp luật ký.